ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 451
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.267.2018
Status
Traci moc
Lp: 452
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
0007.266.2018
Status
Traci moc
Lp: 453
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0007.265.2018
Status
Traci moc
Lp: 454
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.264.2018
Status
Traci moc
Lp: 455
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2018 roku
Nr aktu prawnego
0007.263.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 456
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.262.2018
Status
Zmieniony
Lp: 457
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
Nr aktu prawnego
0007.261.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 458
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
0007.260.2018
Status
Traci moc
Lp: 459
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.259.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 460
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nr aktu prawnego
0007.258.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji