ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 411
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
0007.310.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 412
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.309.2018
Status
Traci moc
Lp: 413
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
0007.308.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 414
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2028
Nr aktu prawnego
0007.307.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 415
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.306.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 416
Data podjęcia
2018-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.305.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 417
Data podjęcia
2018-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
0007.304.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 418
Data podjęcia
2018-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.303.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 419
Data podjęcia
2018-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Nr aktu prawnego
0007.302.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 420
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy boiska sportowego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0007.301.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji