ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 401
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.320.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 402
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.319.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 403
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.318.2018
Status
Traci moc
Lp: 404
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
Nr aktu prawnego
0007.317.2018
Status
Zmieniony
Lp: 405
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0007.316.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 406
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.315.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 407
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Leśniów Wielki, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.314.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 408
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.313.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 409
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.312.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 410
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.311.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji