ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 391
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.02.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 392
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.01.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 393
Data podjęcia
2018-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.328.2018
Status
Traci moc
Lp: 394
Data podjęcia
2018-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
Nr aktu prawnego
0007.327.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 395
Data podjęcia
2018-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.326.2018
Status
Traci moc
Lp: 396
Data podjęcia
2018-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
0007.325.2018
Status
Traci moc
Lp: 397
Data podjęcia
2018-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
0007.324.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 398
Data podjęcia
2018-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.323.2018
Status
Traci moc
Lp: 399
Data podjęcia
2018-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.322.208
Status
Obowiązujący
Lp: 400
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2019 -2023
Nr aktu prawnego
0007.321.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji