ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.226.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.225.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.224.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
0007.223.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.222.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.221.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przy realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko”
Nr aktu prawnego
0007.220.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
0007.219.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.218.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.217.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji