ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.236.2021
Status
Traci moc
Lp: 92
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
Nr aktu prawnego
0007.235.2021
Status
Traci moc
Lp: 93
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0007.234.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.233.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.232.2021
Status
Zmieniony
Lp: 96
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.231.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.230.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.229.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
0007.228.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.227.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji