ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia od 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.48.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nr aktu prawnego
0050.47.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dzinnym Domu Senior+ w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.46.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.45.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.43.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.42.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.41A.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.41.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018
Nr aktu prawnego
0050.40.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.39.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji