ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2018-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości będących własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.36.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 702
Data podjęcia
2018-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
Nr aktu prawnego
0050.35.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 703
Data podjęcia
2018-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach, gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.34.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2018-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą :zastrzeżone" i "poufne" znajdujące się w Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.33.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 705
Data podjęcia
2018-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach, gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.32.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2018-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
Nr aktu prawnego
0050.31.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2018-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.30.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2018-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
Nr aktu prawnego
0050.29.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2018-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach, gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.27.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 710
Data podjęcia
2018-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2011-2018
Nr aktu prawnego
0050.26.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji