ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.40.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.39.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.38.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
0050.37.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.36.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.35.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.34.A.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.34.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.32.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji