ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.139.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór Agenta Enisji Obligacji Gminy Czerwieńsk wraz ze specyfikacją warunków przetargu oraz powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji
Nr aktu prawnego
0050.134A.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2023 roku
Nr aktu prawnego
0006.01.2023
Status
Projekt
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
0050.166.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.165.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0007.339.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0007.338.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.337.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji