ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.105.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.104.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.103.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zdania: Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont drogi Dobrzęcin -Wysokie
Nr aktu prawnego
0050.102.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie
Nr aktu prawnego
0050.101.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-08-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2023.
Nr aktu prawnego
0050.100.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.98.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
0050.97.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.96.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w prawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.95.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji