ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2018

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.24.2020
Status
Zmieniony
Lp: 12
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020.
Nr aktu prawnego
0006.23.2020
Status
Projekt
Lp: 13
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwieńsk na lata 2020-2023"
Nr aktu prawnego
0006.22.2020
Status
Zmieniony
Lp: 14
Data podjęcia
2020-05-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.21.2020
Status
Projekt
Lp: 15
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.20.2020
Status
Projekt
Lp: 16
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
Nr aktu prawnego
0006.19.2020
Status
Projekt
Lp: 17
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
0006.18.2020
Status
Projekt
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi na opieszałość Gminy Czerwieńsk w przywróceniu do ogólnego użytku drogi gminnej we wsi Wysokie
Nr aktu prawnego
0006.17.2020
Status
Projekt
Lp: 19
Data podjęcia
2020-04-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.16.2020
Status
Projekt
Lp: 20
Data podjęcia
2020-04-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, gmina Czerwieńsk nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.15.2020
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji