ˆ

Rok 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
0050.3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.60.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.58.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzeni w sprawie zasad przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.50.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie od odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze.
Nr aktu prawnego
0050.46.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze - urzędnicze - Zastępca Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.42.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania "Komisji Oceny Wniosków ds. udzielania dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza"
Nr aktu prawnego
0050.41A.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.41.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.40.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji