ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia od 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
0050.10.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.9.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.8.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa drogi manewrowej przed garażami przy ul. Składowej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.3.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.2.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmisrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w WPF na lata 2019 -2028
Nr aktu prawnego
0050.143.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji