ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzania skonsolidowanego JPK VAT Czerwieńsk - Grupa VAT
Nr aktu prawnego
0050.76.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie prowadzenia i sporządzania ewidencji (rejestrów) Czerwieńsk - Grupa VAT
Nr aktu prawnego
0050.75.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu dokumentowania transakcji przez Członków Grupy VAT Czerwieńsk - Grupa VAT
Nr aktu prawnego
0050.74.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.83.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.82.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.81.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.80.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.73.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli kompostowników przydomowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.71.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.70.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji