ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.109.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Dostawa sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.108A.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.108.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.105.022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietkowice.
Nr aktu prawnego
0050.107.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w spawie nieodpłatnego zbycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.106.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.104.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze.
Nr aktu prawnego
0050.103.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
0050.100.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.87.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji