ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.127.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.126.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Czerwieńsk prawa użytkowania wieczystego gruntu
Nr aktu prawnego
0050.125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.123.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystywania zasobu nieruchomości Gminy Czerwieńsk na lata 2022 - 2024"
Nr aktu prawnego
0050.119.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2035.
Nr aktu prawnego
0050.117.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050.114.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.110.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.109.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji