ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.133.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.132.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ulic Rynek i z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.131.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Budowa domu przedpogrzebowego na działce nr ewid. 511 położonej w obrębie Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.130.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego oraz urządzeń rejestrujących oraz - fotopułapek na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.129.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody - studni głębinowych"
Nr aktu prawnego
0050.128.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
0050.127.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.126.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.123.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.122.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji