ˆ

Zarządzenia od 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 371
Data podjęcia
2017-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.12.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 372
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra
Nr aktu prawnego
0050.11.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 373
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Cyfrowy", Działanie 2.1, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego". Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projeky realizowane poza formułą ZIT
Nr aktu prawnego
0050.10.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 374
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.9.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 375
Data podjęcia
2017-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania : Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
Nr aktu prawnego
0050.8.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 376
Data podjęcia
2017-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.7.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 377
Data podjęcia
2017-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.6.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 378
Data podjęcia
2017-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.5.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 379
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.4.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 380
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.3.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji