ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia od 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 351
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.25.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 352
Data podjęcia
2017-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.24.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 353
Data podjęcia
2017-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektów "Lepsze jutro" realizowanego przez Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk na rok 2017 - część I.
Nr aktu prawnego
0050.23.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 354
Data podjęcia
2017-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
powołania Zespołu Projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
0050.22.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 355
Data podjęcia
2017-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.21.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 356
Data podjęcia
2017-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane będące własnością Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.20.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 357
Data podjęcia
2017-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących uprawnienia do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, jak również do realizacji w imieniu Burmistrza Czerwieńska innych zadań, których realizacja powierzona została Gminie Czerwieńsk ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem"
Nr aktu prawnego
0050.19.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 358
Data podjęcia
2017-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.18.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 359
Data podjęcia
2017-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych położonych w obrębie miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.17.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 360
Data podjęcia
2017-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość zabudowaną będącą własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.16.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji