ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
0050.166.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.165.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.162.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.156.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.155.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.154.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania : Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych
Nr aktu prawnego
0050.147.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
Nr aktu prawnego
0050.146.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji