ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
UWAGA! Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska Nr. 0050.9.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., w związku z czym obowiązuje NOWY wzór wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk stanowiący załącznik do zarządzenia zmieniającego
Nr aktu prawnego
0050.8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.7.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez odrestaurowanie zabytku - Aboretum w Nietkowie, w oparciu o projekt "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.5.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
Nr aktu prawnego
0050.3.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.2.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.167.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.164.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.162.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.161.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie utrzymania czystości porządku na terenie gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.160.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji