ˆ

Zarządzenia od 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się w Magazynie Obrony Cywilnej Gminy Czerwieńsk będących własnością Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Skarbu Państwa w imieniu, którego zarządza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Nr aktu prawnego
0050.60.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa z Zasobu Krajowego Ośrodka
Nr aktu prawnego
0050.59.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonej w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.58.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.55.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.54.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania jednolitych zasad dotyczących polityk rachunkowości dla budżetu Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz w gminnych jednostkach budżetowych
Nr aktu prawnego
0050-29-2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2019 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
0050.53.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z działaniem przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
0050.52.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.51.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku
Nr aktu prawnego
0050.50.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji