ˆ

Zarządzenia od 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zarządzenie wójta w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.70.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023
Nr aktu prawnego
0050.69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania "Komisji ds. przeprowadzenia kontroli o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk na zadania zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
0050.62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.61.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji