ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-14 09:26:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki
Podawczej w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP).

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, trzeba dokonać rejestracji i
logowania na platformie
www.epuap.gov.pl

Instrukcja dotycząca zakładania konta

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje skrzynki podawczej oferowanej na ePUAP:

     * generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
     * archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
     * udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce)wglądu przez 
        Internet (przeglądarka internetowa),
     * przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą
        właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
     * formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
     * skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do
        wypełniania własnego dokumentu,
     * przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
     * obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW
        (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
     * automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej
        za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji
        publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
     * bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon.:8:00 – 16:00, wt.-pią.: 7:00 – 14:50) do sekretariatu Urzędu Gminy Czerwieńsk mieszczącego przy ul. Rynek 25 w Czerwieńsku na następujących nośnikach danych:

1. Dyskietka 1,44 MB
2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Informacje:

* Więcej informacji dotyczących Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

* Portal ePUAP   Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

Akapit nr - brak tytułu

Wniosek on-line Gmina Czerwieńsk
Złożenie wniosku do urzędu
wymaga posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP 
(konto jest bezpłatne; jeżeli chcesz założyć konto kliknij  tutaj).
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon.:8:00 – 16:00, wt.-pią.: 7:00 – 15:00) do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk mieszczącego się przy ul. Rynek 25 w Czerwieńsku na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
« powrót do poprzedniej strony