ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie i do budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019
Nr aktu prawnego
0007.69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego gminy
Nr aktu prawnego
0007.67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
0007.66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.61.2019
Status
Traci moc
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.60.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji