ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2017

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019.
Nr aktu prawnego
0006.44.2019
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.43.2019
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego gminy
Nr aktu prawnego
0006.42.2019
Status
Projekt
Lp: 4
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
0006.41.2019
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku
Nr aktu prawnego
0006.40.2019
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.39.2019
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.38.2019
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium za rok 2018 Burmistrzowi Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.33.2019
Status
Projekt
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2018 rok
Nr aktu prawnego
0006.32.2019
Status
Projekt
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.31.2019
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji