ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 12:22:21

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w m. Nietkowice Nr 37/1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 11:25:09

Budowa świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 31/1, 32/2 w Sycowicach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 12:01:37

OGŁOSZENIE Burmistrza Czerwieńska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. póz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwieńsku następujących uchwał w dniu 27 września 2017r.: Nr 0007.221.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk (z zamiarem przeznaczenia terenu pod zabudowę techniczno - produkcyjną z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej; - Nr 0007.219.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty, gmina Czerwieńsk (z zamiarem przeznaczenia terenu pod zabudowę techniczno - produkcyjną); - Nr 0007.218.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty, gmina Czerwieńsk (z zamiarem przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową); - Nr 0007.220.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, gmina Czerwieńsk (z zamiarem przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową); - Nr 0007.223.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego miejscowości Laski, gmina Czerwieńsk (z zamiarem przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową); - Nr 0007.222.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagos¬podarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Będów, Nietkowice, Bródki, łaski, Nietków, Wysokie i Czerwieńsk dla działek położonych w obrębie wsi Nietków , gmina Czerwieńsk ( z zamiarem przeznaczenia pod funkcję ekologiczną z dopuszczeniem komunikacji i obiektów turystycznych).

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 11:58:38

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu